دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   نادران

پست الکترونیکی : naderan@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : عمران- عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران- راه و ترابری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران - راه و ترابری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-11-25

علی نادران

علی نادران

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^